Finansije se otvaraju kroz meni, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Blagajna. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojeće Blagajne.

Unos nove blagajne

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos nove blagajne.  (Slika 1)

Slika 1.  Forma za unos nove blagajne

 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polje

Opis polja

Naziv blagajne

Unosimo naziv blagajne

Šifra blagajne

Unosimo šifru blagajne

Aktivnost

Da bi imali opciju da izaberemo ovdje aktivnost potrebno ju je otvoriti u šifarnicima finansija, pomoću koje ćemo u nalog za knjiženje povlačiti na knjiženje odredjenu blagajnu.

Konto

Unosimo konto sa kojim knjižimo blagajnu. Konta moraju biti unešena u šifarnik za konta u finansijama kako bi imali opciju da dodijelimo konto blagajnoj.

Valuta 

Imamo opcije za unos valute po kojoj se vodi blagajna.

Blagajni maksimum Unosimo vrijednost koja je maksimum za blagajnu. Nije obavezno polje.

Status

Biramo aktivan ili neaktivan status. Možemo ukoliko više ne koristimo blagajnu i da je proglasimo neaktivnom.

Profitni centar

Ukoliko je postavljeno da se i konto blagajne vodi po PC, taj konto na osnovu ovog setovanog podatka će povući taj PC. 

Nosilac troška

Ukoliko je postavljeno da se i konto blagajne vodi po NT, taj konto na osnovu ovog setovanog podatka će povući taj NT. 

Mjesto troška

Ukoliko je postavljeno da se i konto blagajne vodi po MT, taj konto na osnovu ovog setovanog podatka će povući to MT. 

Klikom na dugme "Snimi" snimamo blagajnu.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i blagajna neće biti snimljena.

 

Izmjena postojeće blagajne

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na postojećoj blagajni. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće blagajne

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće blagajne. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće blagajne

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.