Finansije se otvaraju kroz meni, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Blagajna. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojeće Blagajne.

Unos nove blagajne

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos nove blagajne.  (Slika 1)

Slika 1.  Forma za unos nove blagajne

 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polje

Opis polja

Naziv blagajne

Unosimo naziv blagajne

Šifra blagajne

Unosimo šifru blagajne

Aktivnost

Unosimo aktivnost (aktivnost smo unijeli kroz šifarnik preduzeća), biramo aktivnost: Blagajna

Konto

Unosimo konto sa kojim knjižimo blagajnu

Valuta 

Biramo valutu

Blagajni maksimum Koji je blagajni maksimum

Status

Biramo aktivan ili neaktivan status

Profitni centar

Biramo profitni status, ukoliko se vodi po profitnom statusu

Nosilac troška

Biramo nosioca troška, ukoliko se vodi po nosiocu troška

Mjesto troška

Biramo mjesto troška, ukoliko se vodi po mjestu troška

Klikom na dugme "Snimi" snimamo blagajnu.

likom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

Izmjena postojeće blagajne

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na postojećoj blagajni. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće blagajne

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće blagajne. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće blagajne

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.