Finansije se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Izlazi - Izlazni računi . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojećeg Izlaznog računa.

 Unos novog Izlaznog računa

 

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog Izlaznog računa. (Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog Izlaznog računa

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja                                                                 

 Opis               

Vrsta dokumenta

Može biti račun i račun oslobođen PDV-a

Datum dokumenta

Unijeti datum dokumenta

Profitni centar

Izabrati profitni centar, ukoliko se vodi po PC

Mjesto troška

Izabrati mjesto troška, ukoliko se vodi po MT

Nosilac troška

Izabrati nosioca troška, ukoliko se vodi po NT

Komitent

Unijeti komitenta (komitenti su unijeti kroz šifarnik)

Aktivnost

Izabrati aktivnost (Aktivnost smo unijeli kroz šifarnik)

Konto

Unesemo konto npr. konto za kupce u zemlji 2020 (kontni okvir moramo prvo unijeti u šifarnik kako bi imali opciju unosa u ovom polju)

Izvoz Unesemo Da ukoliko se radi o izvozu.

DPO

Unijeti datum dospijeća obaveze (DPO je u startu isti kao i datum ulaznog dokumenta ali se može promijeniti)

Br.dana/Datum valute

Datum do kada je potrebno izvršiti uplatu po fakturi

Valuta/Kurs

Valuta je u startu valuta preduzeća, ali se može promijeniti

Žiro račun

Izabrati žiro račun (žiro računi su unijeti kroz šifarnik)

Način plaćanja

Izabrati način plaćanja: gotovina, kartica ili virman

Klikom na dugme " Komentar" otvara se forma za unos komentara sl.2

Slika 2. Forma za unos komentara

Komentari nisu obavezni. Forma se sastoji iz 2 dijela: komentar (u štampanoj verziji komentar se nalazi kao napomena iznad stavki) i komenar marketinga (u štampanoj verziji komentar se nalazi ispod stavki).

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos nove stavke.  (Slika 3)

 

Slika 3. Forma za unos nove stavke

 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja                                

Opis                   

Opis promjene

Promjene prvo moramo imati unešene u šifarniku finansija, kako bi imali opciju unosa u ovom polju. Na primjer: Usluge, Trgovačka roba, Roba u tranzitu...  

Količina u osn. JM

Unijeti količinu

Cijena sa PDV-om/ Iznos

Imaćemo priliku da unesemo cijenu sa PDV-om ili u polju do, bez PDV-a.

Cijena bez PDV-a / Iznos Ukoliko nismo unijeli cijenu sa PDV-om, unosimo u ovom polju cijenu bez PDV-a.

Popust

Unosimo popust ukoliko ga ima za datu uslugu u procentima / Program nam izračunava iznos popusta

Dozvoljen unos poreza Ukoliko setujemo DA, otvara se polje za unos poreza, možemo izmijeniti porez, i ako je sistem sam izračunao vrijednost poreza.

Porez

Poreska stopa je unešena i vezana za opis promjene u šifarniku i sistem je sam dodjeljuje. Moguće je promijeniti.

Garancija

Izabrati Ima garanciju ili Nema garanciju

Datum isteka garancije

Ukoliko ima garanciju, unijeti datum isteka garancije

Konto osnovice/poreza

Izabrati konta osnovice i u polju do konto poreza (konta smo unijeli kroz šifarnik preduzeća)

Opis

Opis vezan za unešenu stavku (nije obavezno polje)

 

Ukoliko knjižimo dokumenta iz veleprodaje i maloprodaje potrebno ih je prvo prepisati u finansije i to klikom na dugme "Prepis iz trgovine" , zatim se otvara prozor (Slika 3). Potrebno je izabrati aktivnost, zatim objekat iz kojeg prepisujemo dokumenta, kao i datum. Nakon toga, klikom na dugme "Pregledaj" dobijamo dokumenta za knjiženje. Možemo čekirati samo odredjena dokumenta ili čekiranjem "Izaberi sve" automatski čekirati sva dokumenta za prepis u finansije i to klikom na dugme "Potvrdi". 

 

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Pripremi stavke za knjiženje" stavke su spremne za knjiženje i tek nakon aktiviranja ove opcije možemo ovjeriti dokument.

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli " izmjene na stavkama. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuju se još dva dugmeta i to : "Otkaži izmjene" i " Snimi izmjene". 

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme " Sakrij filtere" , vraća na prvobitno stanje, tj. ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren.Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje", ili vratiti status U IZRADI , klikom na dugme " Vraćanje statusa". 

* Nakon proknjiženog izlaznog računa moguće je stornirati izvod klikom na dugme " Storniranje" koji se pojavljuje nakon knjiženja izlaznog računa. Nakon čega je potrebno je unijeti datum kada je storniran dokument. Stornirani dokument ima status PASIVAN.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

 

Izmjena postojećeg izlaznog računa

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na izlaznom računu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg izlaznog računa

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg izlaznog računa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg izlaznog računa

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg izlaznog računa

Klikom na sličicu   vrši se štampanje izlaznog računa.

 

 

Kopiranje postojećeg izlaznog računa

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg izlaznog računa.