Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Ulazni dokumenti– Povrat u veleprodaju. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojećeg Povrata u veleprodaju.

Unos novog Povrata u veleprodaju

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog povrata u veleprodaju.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog povrata u veleprodaju

Popunjavaju se sledeća polja:

                                                Naziv polja                                                         

Opis                                 

Objekat

Unosimo objekat iz kojeg se vrši povrat

Objekat isporuke

Unosimo objekat u koji se vrši povrat iz maloprodaje

Profitni centar

Biramo profitni centar ukoliko ga ima

Mjesto troška

Biramo mjesto troška ukoliko ga ima

Nosilac troška

Biramo nosioca troška ukoliko ga ima

Komentar

Unosimo komentar ili napomenu vezan za dati dokument.

 

Ukoliko je potrebna podrska za data kolektor, ova opcija se vidi na ekranu ukoliko je preduzeće koristi (administrator će podesiti parametre za korišćenje ove opcije). Ova funkcionalnost omogucava da se importuje fajl sa podacima koji se prikupljaju ovim uredjajem (klikom na dugme "Odaberi datoteku" ), a potom i da se kreiraju stavke dokumenta na osnovu tih podataka (klikom na dugme "Uvezi). Podaci u fajlu moraju biti u odredjenom formatu, i moraju sadrzati artikale i kolicine za te artikle slika 2. 

 

Slika 2. Forma za unos novog povrata u veleprodaju

 

Klikom na dugme " Nova stavka" , otvara se prozor slika 3.

 Slika 3. Forma za unos novog artikla za povrat u veleprodaju

 

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja

Opis polja

Artikal

Izaberemo artikal (unosimo šifru ili početna dva slova artikla)

Serija/Rok

Serija i u polju do rok

Alternativna j.m.

Izaberemo alt.jed.mjere

Količina u alt.JM

Koja količina datog artikla se vraća u veleprodaju.

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

 
Klikom na dugme "Ovjera", automatski se kreira u veleprodaji dokument "Povrat iz maloprodaje", koji treba takodje nakon dospijeća robe u magacinu maloprodaje ovjeriti.

Klikom na dugme "Zbirni prepis", otvara se novi prozor, Slika 4. Ova funkcionalnost nam omogućava da, artikli koji su iz nekog razloga u minusu (npr. napravili smo dokument koji je skinuo sa stanja artikle, npr.predračun  ili otpremnicu, i potrebno je napraviti prenos iz drugog magacina), možemo zbirnim prepisom prenijeti u drugi objekat. prije ove akcije je potrebno snimiti zaglavlje dokumenta.

Slika 4. Forma za zbirni prepis u drugi veleprodajni objekat

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja  Opis polja
 Objekat  Objekat se prepisuje sa zaglavlja dokumenta 
 Vrsta dokumenta  Izaberemo vrstu dokumenta sa koje prepisujemo artikle za prenos
 Status dokumenta  Status dokumenta (izvršena rezervacija)
 Datum od / do   Unesemo datum

 

Klikom na dugme "Zbirni prepis" prepisujemo artikle sa odredjenog dokumenta.

Klikom na "Odustani/izlaz" izlazimo, tj.zatvara se ovaj prozor.

 

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli" , ukoliko su potrebne izmjene, došlo je do greške ili mijenjamo na artiklu neku stavku (npr. količinu).  Aktiviranjem ove funkcije , pojavljuju se jos i dugme "Snimi izmjene" i dugme "Otkaži izmjene".

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje stavki (artikala). Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme "Sakrij filtere", koje vraća na prvobitno stanje, tj ne vidimo filtere.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Snimi " snimamo dokument.

 

 

 

Izmjena postojećeg povrata u veleprodaju

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka na povratu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg povrata u veleprodaju

Klikom na sličicu     otvara se forma za pregled postojećeg povrata. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 
Brisanje postojećeg povrata u veleprodaju

Klikom na sličicu    vrši se brisanje reda povrata koji je u izradi. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

Štampanje postojećeg povrata u veleprodaju

Klikom na sličicu    vrši se štampanje povrata.