Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Izlazni dokumenti– Ostali izlazni dokumenti. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje i prepis iz trgovine postojećih ostalih izlaznih dokumenata (nagradna igra, humanitarna pomoć, donacije i sponzorstva, reprezentacija,rashod, terećenje)

Unos novih ostalih izlaznih dokumenata

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novih ostalih izlaznih dokumenata.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novih izlaznih dokumenata

Popunjavaju se sledeća polja:

 
 

Naziv polja

Opis polja

 Vrsta dokumenta

 Izabrati vrstu dokumenta: Finansijsko terećenje, Nagradna igra, Reprezentacija, Donacije i sponzorstva,  Humanitarna  pomoć

 Datum  dokumenta

Unijeti datum dokumenta

 Profitni centar

 Ukoliko se vodi po profitnom centru izabrati PC

 Mjesto troška

 Ukoliko se vodi po mjestu troška izabrati MT

 Nosilac troška

 Ukoliko se vodi po nosiocu troška izabrati NT

 Komitent

 Izabrati komitenta (komitent je preduzeće, ili objekat preduzeća)

 Aktivnost

 Izabrati aktivnost (aktivnost šifriramo kroz šifarnik finansija, npr. ostala knjiženja)

 Konto

 Izabrati konto (konta smo šifrirali kroz šifarnik u finansijama)

 Izvoz

 Izabrati DA ukoliko se izvozi donacija, nagradna igra...ili NE ukoliko nema izvoza

 Avans

 Izabrati dal je avans ili ne

 Žiro račun

 Ukoliko vežemo za neki od žiro računa

 Način plaćanja

 Izabrati način plaćanja

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos artikla.  (Slika 2)

Slika 2. Forma za unos nove stavke

 Naziv polja

 Opis polja

 Opis promjene

 Unijeti opis promjene (opisi se šifriraju kroz šifarnik finansija-npr. Humanitarna pomoć)

 Količina u osn. JM

 Unijeti količinu

 Cijena bez PDV 

 Unijeti cijenu bez pdv-a

 Popust 

 Unijeti popust

 Porez

 Unijeti porez

 Garancija

 Dal ima garanciju

 Datum isteka garancije

 Datum isteka garancije

 Konto osnovice/ poreza

 Unijeti konto osnovice i u polju do konto poreza

 Opis

 U opisu se prepisuje opis promjene, ali se može prekucati (Opis se pojavljuje na izveštajima)

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Komentar" otvara se forma za unos komentara sl.3

Slika 3. Forma za unos komentara

Komentari nisu obavezni. Forma se sastoji iz 2 dijela: komentar (u štampanoj verziji komentar se nalazi kao napomena iznad stavki) i komenar marketinga (u štampanoj verziji komentar se nalazi ispod stavki).

Ukoliko je definisana šema knjiženja, mogu se klikom na dugme "Prepis iz trgovine" prepisati u finansijama Ostali izlazni dokumenti iz trgovine.

Klikom na dugme " Pripremi stavke za knjiženje" stavke su spremne za knjiženje i tek nakon aktiviranja ove opcije možemo ovjeriti dokument.

 

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške ili promjene artikla.

Klikom na dugme  " Sakrij filtere" ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

 

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje", ili vratiti status U IZRADI , klikom na dugme " Vraćanje statusa". 

* Nakon proknjiženih Ostalih izlaznog dokumenata moguće je stornirati izvod klikom na dugme " Storniranje" koji se pojavljuje nakon knjiženja Ostalih izl.dok. Nakon čega je potrebno je unijeti datum kada je storniran dokument. Stornirani dokument ima status PASIVAN.

 

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

Izmjena postojećih ostalih izlaznih dokumenata

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na ostalim izlaznim dokumentima. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećih ostalih izlaznih dokumenata

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećih ostalih izlaznih dokumenata. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećih ostalih izlaznih dokumenata

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećih ostalih izlaznih dokumenata

Klikom na sličicu   vrši se štampanje ostalih izlaznih dokumenata

 

 

Kopiranje postojećih ostalih izlaznih dokumenata

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećih ostalih izlaznih dokumenata