Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Fakture usluga– Uplate za fakturu. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena, brisanje ili kopiranje postojećih uplata za fakturu. 

 

Unos nove uplate za fakturu

 

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove uplate.  (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za unos nove uplate, zaglavlje dokumenta

Klikom na dugme "Nova stavka" otvara se prozor, slika 2.

 

Slika 2. Forma za unos nove uplate

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja Opis
 Br.dok.priznanice  Unijeti broj priznanice
 Komitent  Unijeti komitent
 Iznos  Unijeti iznos uplate
 Poziv na broj  Ovdje povezujemo uplatu sa odredjenim računom i ovo je obavezno polje.Klikom na prazno polje, pojavljuje se spisak računa za datog komitenta.Klikom na odredjeni račun povezujemo uplatu sa računom.
 Napomena  Napomena je automatski upisana, ukoliko ima potrebe može se dodati, kako bi imali detaljniji opis.

 

Klikom na dugme "Snimi" snimamo uplatu.

Moguće je unijeti više uplata na jednom dokumentu, klikom na "Nova stavka" otvara se prozor za unos nove uplate.

Nakon toga je potrebno ovjeriti dokument kako bi se uplate vidjele na izvještaju koji se nalazi u Fakturisanje/Pregled uplata po komitentu.

 

Izmjena postojeće uplate 

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje uplate. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće uplate

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće uplate. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće uplate

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.