Unos novog terminala

Polje za unos terminala se otvara na putanji Maloprodaja/Šifarnici/Terminal i klikom na novi unos.

 

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja

Opis polja

Kasa*

Ovo je polje sa padajucom listom, potrebno je izabrati šifru kase na kojoj će se koristiti terminal.

Komitenti*

Takođe polje sa padajućom listom, tu biramo komitenta tj. Banku čiji terminal koristimo, takođe provjeriti da li je komitent postavljen kao Banka:DA

Naziv*

U ovom polju upisujemo naziv, tj. pod kojim imenom će nam se taj terminal prikazati u POS-u

Provizija

Provizija

ID terminala

ID terminala

Status*

Da bi se prikazivao na POS-u potrebno postaviti Aktivan

 

Izmjena postojeće kase

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka kase. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće kase

 

Klikom na sličicu     otvara se forma za pregled postojeće kase. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće kase

 

Klikom na sličicu    vrši se brisanje reda, odnosno kase koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.