Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Karakteristična konta.

 

Karakteristična konta

 

 

 

U ovom šifarniku definišemo konta kupaca i dobavljača, konta avansa, koja će se nalaziti na strukturi dugovanja, spisku dobavljača po valuti plaćanja i spisku kupaca po valuti plaćanja. Pomenuti izvještaji će uvrstiti konta koja se ovdje definišu. Takodje, ovdje definišemo i Overdraft limit koji se gleda na izvještaju “Predikcija stanja gotovine”, koji se nalazi na putanji Finansije/Izvještaji/Predikcija stanja gotovine.
 

 

 

Slika 1. Forma za unos konta kupaca i dobavljača

Popunjavamo: unosimo konto u polju za konto i u polju Tip, biramo, dal je u pitanju konto kupca, dobavljača, avansni konto ili overdraft.

Ukoliko smo izabrali opciju overdraft, otvoriće se novo polje za unos iznosa limita overdraft kredita, slika 2.

 

Slika 2. Forma za unos overdraft limita

 

 

 

 

 

 

 

Izmjena postojećeg šifarnika

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na šifarniku. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg šifarnika

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg šifarnika. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg šifarnika

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.