Štampaj

Plan isporuke se otvara kroz meni, klikom na stavku Maloprodaja – Isporuke– Plan isporuke. Pomoću ovog šifarnika definišu se zaposleni koji obavljuju isporuku, rure za isporuku i konačno se definiše isporučena roba.

 Plan isporuke

Izaberemo isporuku koja je u izradi slika 1.

Slika 1. Forma za plan isporuke

U polju "Isporuku vrši", dodajemo zaposlenog koji će izvršiti isporuku.

U polju "Rute", dodajemo rute, možemo dodavati koliko hoćemo ruta.

Klikom na dugme "Štampa" dobijamo Nalog za isporuku, na kojem zaposleni koji vrši isporuku zabilježi isporučenu robu i potpis kupca ukoliko je primio robu.

NAkon tog zaposleni koji isporučuje robu u sistemu, na osnovu Naloga za isporuku ovjeri dokument, klikom na dugme "Ovjera" i samim tim ta dokumenta se više ne pojavljuju u planiranje za isporuku.

Ukoliko zaposleni ipak nije isporučio svu robu koja je bila u planu za isporuku, robu koju nije isporučio može izbrisati iz plana za isporuku i ovjeriti dokument.