Obračun zarada

 

Ovim uputstvom obuhvaćen je obračun zarada i način utvrđivanja bruto zarada. Bruto zarada obuhvata  neto zaradu, porez na dohodak fizičkih lica i doprinose na obavezno socijlno osiguranje iz zarade koju plaća osiguranik.

Iz glavnog menija odaberemo  ‘Zarade’. Nakon toga ćese pojaviti novi prozor, slika 1, gdje u lijevom dijelu imamo sledeće opcije: Šifarnici, Obračun zrada. Izvještaji.

Slika 1 Meni – obračun zarada

Na početku ćemo krenuti od Šifarnika. Odabirom ove opcije dobijamo sledeći prozor, slika 1.1

Slika 1.1 Šifarnik za obračun zarada

 

U ovaj šifarnik imamo doprinose, vrste plaćanja, minuli rad, dodatne parmetre, način plaćanja, parameter za OSI i td.

Odabirom opcije doprinosi dobijamo novi prozor, slika 1.2

Slika 1.2 Doprinosi

 

Ovdje su definisni doprinosi na teret zaposlenog i na teret poslodavca. Ovo je unaprijed definisano, tako da u ovom dijelu nema nekog posebnog objašnjavanja.

Sledeća opcija je ‘Vrsta plaćanja’. Odabirom ove opcije dobijamo sledeći prozor, slika 1.3

Slika 1.3 Vrste plaćanja – tipovi promjene plata

 

Ovdje se definišu sve promjene vezane za IOPPD obrazac. Ovih promjena ima oko 90- Krenućemo od sifre 001 – redovan rad. Nju čemo podrobnije objasniti, a postupak za sve ostale se svodi na isti način.

Ovdje je potrebno kliknuti na  .Na ovo mjesto je u  sistemu definisano plaćanje doprinosa za period.

Slika 1.4 Plaćanje doprinosa za period

 

Na ovo mjesto se definiše datum važenja nekog plaćanja. To znači da ako se desi npr. neka promjena u doprinosima, a zarade nijesu obračunate za protekli period onda ovdje imamo procedure kojom se vrši obračun za raniji period po starijim doprinosima I novi obracun po novim stopama. Ove promjene se definišu zakonski I ovdje je moguće primijeniti neku kombinaciju koja će nam odgovarati.

Klikom na dugme ažuriraj dobijamo novi prozor na koji vidimo kako se određuje datum važenja neke promjene, slika 1.5.

Slika 1.5 Određivanje važenja promjene u nekom periodu

Sada je potrebno da definišemo i određene doprinose za svaku od promjena – vrste plaćanja koju koristimo. To radimo na sledeći način. Kliknemo na plaćanje doprinosa za period  dugme u desnom dijelu prozora, slika 1.4. Nakon toga dobijamo novi prozor slika 1.6.