I UNOS NOVOG DODATNOG ATRIBUTA

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih dodatnih atributa, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Dodatni atributi  (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih dodatnih atributa

Klikom na ikonicu   otvara se forma za unos novog dodatnog atributa (slika 2).

Slika 2. Forma za unos dodatnog atributa

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos dodatnog atributa (slika 2).

 

Naziv polja

Opis                                                   

Atribut

Unosimo naziv atributa.

Rbr

Unosimo redni broj atributa.

Tip polja

Biramo tip polja (tekst, cijeli ili decimalni broj).

Dužina polja

Unosimo dužinu polja.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆEG DODATNOG ATRIBUTA

Klikom na ikonicu       otvara se forma za mijenjanje podataka o dodatnom atributu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG DODATNOG ATRIBUTA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg dodatnog atributa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆEG DODATNOG ATRIBUTA

Klikom na ikonicu       vrši se brisanje reda, odnosno brisanje postojećeg dodatnog atributa. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše