I UNOS NOVE KATEGORIJE KOMITENTA

Unos novih, izmena ili brisanje postojećih kategorija komitenata, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Komtenti → Kategorija komitenta (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih kategorija komitenata

Klikom na ikonicuotvara se forma za unos nove kategorije komitenta (slika 2).

 

Slika 2. Forma za unos kategorija komitenta

 

Naziv polja

Opis                                                   

Naziv kategorije komitenta

Kategorija komitenta grupiše komitente po broju dana za valutu kao i odobrenom rabatu (popustu).

Način plaćanja

Izabrati način plaćanja za odredjenu kategoriju (gotovina, kartica, virman, kombinovano, vaučer).

Broj dana

Broj dana za odobrenu valutu.

Popust

Popust koji je odredjen za datu kategoriju.

Kreditni limit

Uneti kreditni limit.

Podrazumevana kategorija

Po defaultu unešeno NE, ali se po potrebi može promeniti.

Status

Po defaultu unešeno Aktivan, ali se po potrebi može promeniti.

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

II IZMENA POSTOJEĆE KATEGORIJE KOMITENTA

Klikom na ikonicuotvara se forma za menjanje podataka o postojećoj kategoriji komitenta. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆE KATEGORIJE KOMITENTA

Klikom na ikonicuotvara se forma za pregled postojeće kategorije komitenta. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

III BRISANJE POSTOJEĆE KATEGORIJE KOMITENTA

Klikom na ikonicuvrši se brisanje reda, odnosno kategorije komitenta koju smo izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.