Šifarnik se otvara kroz menu, klikom na stavku Šifarnici – eCommerce– Tip web strana preduzeće. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novih, izmjena ili brisanje postojećih Tipova web strana preduzeće.

Unos novog tipa web strana preduzeće

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novih Tipova web strane.(Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog tipa web strane

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis             

Naziv tipa web strane

Unosimo naziv  tipa web strane

 

Izmjena postojećeg tipa web strana preduzeće

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o tipu web strane. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće opštineg tipa web strana preduzeće

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg tipa web strane. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg tipa web strana preduzeće

Klikom na sličicu    vrši se brisanje reda, odnosno web stranu koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.