I UNOS NOVE VRSTE DOKUMENTA

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih vrsta dokumenata, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Dokumenti  → Vrsta dokumenta (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih vrsta dokumenata

Klikom na ikonicu otvara se Forma za unos nove vrste dokumenta (slika 2).

 Slika 2. Forma za unos vrste dokumenta

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos vrste dokumenta (slika 2). 

Naziv dokumenta

Opis                         

Naziv vrste dokumenta

Unosimo naziv vrste dokumenta. 

Tip dokumenta

Biramo opciju za koju je vezan dokument: veleprodaja ili maloprodaja.

Vrsta dokumenta

Biramo vrstu dokumenta: ulazni ili izlazni dokument.

Knjiženje

Biramo opciju knjiženja dokumenta ili dokument se ne knjiži.

Znak 

Biramo opciju pozitivan ili negativan dokument (npr. kalo, rastur, lom).

Računanje poreza

Biramo opciju računanja poreza po prodajnoj ili nabavnoj cijeni.

 

Napomena: Vrsta dokumenta po defaultu čeka korisnika.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆE VRSTE DOKUMENTA 

Klikom na ikonicu     otvara se forma za mijenjanje podataka o vrsti dokumenta. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

III PREGLED POSTOJEĆE VRSTE DOKUMENTA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojeće vrste dokumenta. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆE VRSTE DOKUMENTA

Klikom na ikonicu     vrši se brisanje reda, odnosno vrstu dokumenta koju smo izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.