I UNOS BOJE STATUSA

Unos novih, izmena ili brisanje postojeći boja statusa, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Boja statusa (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih boja statusa

Klikom na ikonicu    otvara se forma za unos boje statusa  (slika 2).

Slika 2. Forma za unos boje statusa

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos boje statusa (slika 2).

Naziv polja

Opis                  

Status

Odaberemo status.

Boja slova

Odaberemo boju slova.

Boja pozadine

Odabaremo boju pozadine.

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMENA POSTOJEĆE BOJE STATUSA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za menjanje boje statusa. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆE BOJE STATUSA

Klikom na ikonicu   otvara se forma za pregled postojeće boje statusa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆE BOJE STATUSA

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno boje statusa koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.