Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Ulazni dokumenti– Sastavljanje / kompletiranje. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena, brisanje ili kopiranje postojeće Sastavnice.

Unos nove sastavnice

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog dokumenta Sastavljanje / kompletiranje  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos nove sastavnice

Da bi napravili sastavnicu moramo prvo u  šifarniku kreirati novi artikal na koji će biti skup dva ili više artikala.  Nakon toga kreirati cijene u cjenovniku za novi artikal, a zatim u šifarniku ( Šifarnici / Artikli / Normativ ) kreirati normu sastavljanja (kompletiranja) artikla. Nakon ovih koraka možemo napraviti ovaj dokument Sastavljanje / kompletiranje.

Ukoliko imamo Excel fajl sa artiklima koje treba unijeti za sastavljenje, imaćemo priliku da importujemo stavke odjednom , kako ne bi unosili jednu po jednu stavku, i to klikom Primjer fajla za unos na plavoj strelici, možemo vidjeti primjer fajla za unos. Polja označena zvjezdicom su obavezna polja i sistem neće dozvoliti import ukoliko nisu unešena. Nakon što snimimo zaglavlje dokumenta pojavljuje se dugme "Choose file", gdje možemo izabrati fajl koji smo pripremili za unos. Nakon toga klik na dugme "Uvezi fajl" uvozimo fajl sa stavkama.

 

Klikom na dugme " Nova stavka" unosimo stavke za sastavljanje (Slika 2)

Slika 2. Forma za unos nove stavke

 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

 Opis polja

 Artikal

 Unosimo artikal (novi kreirani artikal)

 Serija/ Rok

 Unosimo seriju i u polju do rok

 Količina u alt. JM

 Unosimo količinu koja je za sastavljanje / kompletiranje

 

Nakon unešenog artikla, sistem nam sam daje na osnovu kreiranog normativa za dati artikal stavke ulaznog dokumenta tj. sastavjeni artikal.

Klikom na dugme "Ovjera" sastavili smo artikal i zaduzili zalihe sa novokreiranim sastavljenim artiklom.

Klikom na dugme "Poništenje" poništavamo dokument.

Izmjena postojeće sastavnice

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na sastavnici. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće sastavnice

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće sastavnici. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće sastavnice

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojeće sastavnice

Klikom na sličicu   vrši se štampanje sastavnici.

 

 

Kopiranje postojeće sastavnice

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojeće sastavnice