Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Izveštaji– Prodaja na rate

Pregled prodaje na rate

Otvara se forma za pregled prodaje na rate  (Slika 1)

Slika 1. Forma za pregled prodaje na rate 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

 Opis polja

 Objekat

 Unijeti maloprodajni objekat

 Datum od

 Datum od kojeg se traži izvještaj prodaje na rate

 Datum do

 Datum do kojeg se traži izvještaj prodaje na rate

 Tip komitenta

 Izabrati tip komitenta: fizičko ili pravno lice

 Komitent

 Izabrati komitenta

 Način plaćanja

 Izabrati način plaćanja za koji se traži izvještaj: gotovina, kartica, virman, kombinovano 

 Kategorija za knjiženje

 Izabrati kategoriju za knjiženje (nije obavezno polje)

 PDF

 Izabrati u kojem formatu nam daje izvještaj: PDF, Exel (.xls i .xlsx), Word, Open document, Text, HTML

 

 
Klikom na dugme "Štampa" možemo sačuvati i štampati pregled prodaje na rate u maloprodaji