I UNOS OSTALIH IZLAZNIH DOKUMENATA

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih ostalih izlaznih dokumenata, može se odraditi na putanji Veleprodaja → Izlazni dokumenti  → Ostali izlazni dokumenti (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje ostalih izlaznih dokumenata

Korisnici TiramISu ERP sistema imaju mogućnost da unesu podatke za ostala izlazna dokumenta na 2 načina: pojedinačno i uz pomoć masovnog importa. U nastavku će biti objašnjena oba.

I način unosa

Klikom na ikonicu   otvara se forma za unos ostalih izlaznih dokumenata  (slika 2).

Slika 2. Forma za unos ostalih izlaznih dokumenata

U nastavku su pojašenjenja pojmova iz zaglavlja Forme za unos ostalih izlaznih dokumenata.

 

Naziv polja

Opis

Vrsta dokumenta

Biramo vrstu dokumenta: rashod, reprezentacija, donacije i sponzorstva, humanitarna pomoć, nagradna igra, ostali izlazi, potrošni materijal, uzorci, prenos u osnovna sredstva.

Objekat

Izabrati objekat. Objekat se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin, da bi ga sistem prepoznao.

Profitni centar

Izabrati profitni centar, ukoliko se vodi po PC. Profitni centar se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeće (plava strelica).

Mjesto troška

Izabrati mjesto troška, ukoliko se vodi po MT. Mjesto troška se unosi na putanji  Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeće (plava strelica).

Nosilac troška

Izabrati nosioca troška, ukoliko se vodi po NT. Nosilac troška je zaposleni. Da bi ga sistem prepoznao, moramo ga prvo unijeti na putanji Kadrovi – Zaposleni.

Valuta

Biramo valutu.

Komentar

Unosimo komentar ili napomenu za dokument.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikom na    otvara se forma za unos artikla.

Slika 3. Forma za unos nove stavke

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos nove stavke (slika 3).

Naziv polja                                

Opis                   

Naziv/Šifra/Kataloški      broj

Unosimo naziv, šifru ili kataloški broj artikla. Klikom na ikonicu pored ovog polja, otvara nam se artikal koji smo odabrali.

Serija / Rok

Unosimo seriju i rok, ukoliko se vodi evidencija serija ili rokova važenja. Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Kataloški podaci, možemo podesiti da se vodi evidencija serija i rokova važenja.

Datum proizvodnje/Nedelja proizvodnje

Unosimo datum i nedelju proizvodnje, ako se vodi evidencija o njima. Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Kataloški podaci, možemo podesiti da se vodi evidencija o datumu i nedelji proizvodnje.

Veličina/Boja/Varijanta

Unosimo veličinu ili boju ukoliko se vodi evidencija po veličini i boji. Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Artikal, možemo odabrati veličinu/boju varijantu. Prije toga, da bi sistem prepoznao atribute, moramo ih unijeti na putanji Šifarnici – Artikli – Atribut.

Alternativna j.m.

Ukoliko postoji alternativna jedinica mjere za artikal možemo je izabrati.

Količina u alt. JM

Unosimo količinu u alternativnim jedinicama mjere.

 

Lokacija u objektu

Izabrati lokaciju u objektu. Da bi sistem prepoznao lokaciju u objektu, moramo prvo unijeti objekat na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin. Nakon unosa magacina imamo mogućnost da unesemo lokaciju magacina klikom na ikonicu

Carinska oznaka

Ukoliko je artikal uvozni, prilikom prijema robe i izrade ulaznog dokumenta – prijemnice možemo unijeti carinsku oznaku. Carinska oznaka se unosi na putanji Veleprodaja – Ulazni dokumenti – Prijemnica, forma za unos nove stavke. Ukoliko smo popunili  polje Oznaka prilikom izrade prijemnice, unosom tog artikla na ovaj dokument, sistem nam automatski prepisuje carinsku oznaku.

Kartica artikala

Klikom na dugme "Kartica artikla" otvara se kartica artikla u novom prozoru.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

Klikom na polje ”Ostali izlazni dokumenti” u gornjem lijevom uglu biramo tip štampe koji želimo.

Klikom na polje “ PDF “ u gornjem lijevom uglu biramo format dokumenta.

Klikom na dugme “Štampa” otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

Kada smo sve ovo odradili, pristupamo ovjeri dokumenta. Klikom na dugme “Ovjera” ovjeravamo dokument. Ovjereni dokument ne možemo mijenjati.

Klikom na dugme “Poništenje” možemo poništiti dokument.

Klikom na dugme “Storniranje” možemo stornirati dokument.

Klikom na dugme “Ručno knjiženje” možemo ručno proknjižiti dokument.

Klikom na dugme “Vraćanje statusa” možemo vratiti status dokumentu.

II način unosa

Korisnik TiramISu ERP sistema pored mogućnosti da vrši pojedinačni unos artikala u sistem, ima i mogućnost masovnog importa podataka. U nastavku je objašnjenje kako funkcioniše masovni import.

Možete preuzeti Template za ostala izlazna dokumenta (klikom na Primjer fajla za unos).

Excel fajl koji ste preuzeli sadrži određene kolone koje je neophodno popuniti. Obavezne kolone su:

  • Šifra;
  • Količina.

Nakon što ste popunili excel fajl sa odgovarajućim podacima i snimili na određenoj lokaciji na svom računaru, možete ga importovati u sistem. Kliknete na dugme „Choose file“ odaberete fajl koji ste snimili. Kada se fajl učita, potrebno je kliknuti na dugme „Uvezi“ (slika 4). Ukoliko ste fajl ispravno popunili, uneseni artikli će vam se prepisati.

Slika 4. Ostali izlazni dokumenti, masovni import podataka

 

II IZMJENA POSTOJEĆEG IZLAZNOG DOKUMENTA

Klikom na ikonicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o dokumentu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III  PREGLED POSTOJEĆEG IZLAZNOG DOKUMENTA

 

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg dokumenta. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆEG IZLAZNOG DOKUMENTA

Klikom na ikonicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

V  ŠTAMPANJE POSTOJEĆEG IZLAZNOG DOKUMENTA

Klikom na ikonicu   vrši se štampanje dokumenta.

 

VI KOPIRANJE POSTOJEĆEG IZLAZNOG DOKUMENTA

Klikom na ikonicu   vrši se kopiranje postojećeg dokumenta.