I UNOS NOVE REGIJE

Unos nove regije, izmena ili brisanje postojećih,  može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Regija (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih regija

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos regije (slika 2).

Slika 2. Forma za unos regije

 

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos regije (slika 2).

Naziv polja

Opis           

Naziv

Unosimo naziv regije.

Država

Biramo državu. Država se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Država.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjne se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

II IZMENA POSTOJEĆE REGIJE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za menjanje podataka o regiji. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆE REGIJE

Klikom na ikonicu   otvara se forma za pregled postojeće regije. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆE REGIJE

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno regije koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.