I UNOS NOVOG RAZLOGA OSLOBAĐANJA OD PDV-A

Unos novog razloga oslobađanja od PDV-a, izmjena ili brisanje postojećih,  može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Razlog oslobađanja od PDV-a (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih razloga oslobađanja od PDV-a

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos novog razloga oslobađanja od PDV-a (slika 2).

Slika 2. Forma za unos razloga oslobađanja od PDV-a

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos razloga oslobađanja od PDV-a (slika 2). 
 

Naziv polja

Opis                  

Šifra

Unosimo šifru razloga oslobađanja od PDV-a.

Status

Izaberemo jednu od dvije opcije: aktivan ili neaktivan. Ukoliko ga proglasimo neaktivnim, neće se više prikazivati prilikom kreiranja dokumenata.

Država

Biramo državu, koju smo prije toga unijeli na putanji Šifarnici → Opšti šifarnici → Država, kako bi je sistem prepoznao.

Opis

Unosimo opis.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

Napomena: Po defaultu su unešeni određeni razlozi oslobođenja. Šifre su članovi zakona po kojima preduzeće može biti oslobođeno PDV-a.

 

  II IZMJENA POSTOJEĆEG RAZLOGA OSLOBAĐANJA OD PDV-A

Klikom na ikonicuotvara se forma za mijenjanje podataka o postojećem razlogu oslobađanja od PDV-a. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG  RAZLOGA OSLOBAĐANJA OD PDV-A 

Klikom na ikonicuotvara se forma za pregled postojećeg razloga oslobađanja od PDV-a. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆEG RAZLOGA OSLOBAĐANJA OD PDV-A 

Klikom na ikonicuvrši se brisanje reda, odnosno razloga oslobađanja od PDV-a koji ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.