Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Izlazni dokumenti– Ostali izlazni dokumenti. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećih ostalih izlaznih dokumenata (nagradna igra, humanitarna pomoć, donacije i sponzorstva, reprezentacija,rashod)

Unos novih ostalih izlaznih dokumenata

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novih ostalih izlaznih dokumenata.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novih izlaznih dokumenata

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

                Opis polja

Vrsta dok.

Izabrati vrstu dok. : nagradna igra, humanitarna pomoć, donacije i sponzorstva, reprezentacija,rashod, ostali izlazi, potrošni materijal, uzorci.

Objekat

Biramo objekat

Profitni centar

Biramo profitni centar

Mjesto troška

Biramo mjesto troška

Nosilac troška

Biramo nosioca troška

Komentar

Unosimo komentar vezan za dokument (nije obavezno polje)

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos artikla.  (Slika 2)

Slika 2. Forma za unos nove stavke

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polje

           Opis

Artikal

  Unosimo artikal ili šifru artikla       

Serija/Rok

 Serija i u polju do rok, ukoliko ga ima za dati artikal

Količina u alt.JM

 Unijeti količinu artikla

 

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške ili promjene artikla.

Klikom na dugme  " Sakrij filtere" ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.

Izmjena postojećih ostalih izlaznih dokumenata

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o dokumentu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećih ostalih izlaznih dokumenata

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg dokumenta. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećih ostalih izlaznih dokumenata

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećih ostalih izlaznih dokumenata

Klikom na sličicu   vrši se štampanje dokumenta.

 

 

Kopiranje postojećih ostalih izlaznih dokumenata

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg dokumenta.