NOVI UNOS PRAZNIKA

U ovom ekranu unosimo praznike koje će sistem isključiti iz plana godišnjeg odmora, odnosno intervala godišnjeg odmora zaposlenih.

Klikom na taster "Novi unos" otvara se pop up prozor za unos praznika (slika 1):

 

Slika 1: Pop up prozor za unos praznika

U polje "Naziv" upisujemo naziv praznika (npr. Dan državnosti).

U polje "Vrsta praznika" iz padajućeg menija biramo vrstu praznika Međunarodni/Državni/Vjerski (npr. Državni)

U polje "Vjeroispovjest" iz padajućeg menija biramo vjeroispovjets, koja je prethodno unijeta u šifarnik Vjeroispovjesti). Ovo polje je aktivno jedino ukoliko smo u polje Vrsta praznika odabrali Vjerski.

U polje "Datum" unosimo datum praznika.

U polje "Godina" unosimo godinu za koju vezujemo praznik.

U polje "Status" iz padajućeg menija biramo da li je navedeni unos Aktivan ili Neaktivan.

Klikom na taster "Snimi" čuvamo unos.