I UNOS NOVOG KOMITENTA

Unos novih, izmena ili brisanje postojećih komitenata, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Komtenti → Komitent (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih komitenata

Korisnici TiramISu ERP sistema imaju mogućnost da unesu komitente (kupce, dobavljače i banke) na 2 načina. U nastavku će biti objašnjena oba.

 

I način unosa

Klikom na ikonicuotvara se Forma za unos novog komitenta (slika 2).

Slika 2. Forma za unos komitenta, tab Osnovni podaci

 

Forma se sastoji od 6 delova (tabova): osnovni podaci, žiro računi, kontakt, mesto isporuke, kontakt mesta isporuke, kartice.

Polja koja imaju * pored naziva su obavezna polja i moraju se uneti u sistem. 

Polja koja pored naziva imaju ? (hint) su polja sa kratkim objašnjenjem. 

U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos komitenta, tab Osnovni podaci (slika 2).

 

1. Osnovni podaci

 

Naziv polja

Opis               

Šifra komitenta

Unosimo šifru komitenta.

Naziv komitenta*

 Unosimo naziv komitenta.

Država*

Unosimo državu u kojoj se nalazi komitent. Unos države može se odraditi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Država.

Opština

Unosimo opštinu u kojoj se nalazi komitent. Unos opštine može se odraditi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Opština.

PTT/Mesto (grad)

 Unosimo poštanski broj/Unosimo grad.

Matični broj

 Unosimo matični broj komitenta.

PIB

 Unosimo PIB komitenta.

Tip identifikacije

 Bira se tip identifikacije

 Ukoliko komitent poseduje JBKJS bira se PIB:JBKJS

JBKJS/CRF

Za komitente koji su korisnici javnih sredstava, moramo upisati jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS) i čekiran CRF sa „DA“ ukoliko za tog korisnika postoji obaveza registrovanja faktura u Centralni registar faktura (CRF) . Napomena: Kako bi proverili da li se za određenog kupca fakture registruju u Centralni registar faktura, iskoristićemo prečicu Provera registracije obaveza u CRF.  Klikom na ikonicu  otvoriće se novi prozor sa pristupom CRF-u gde možemo izvršiti provjeru, prateći instrukcije sa navedenog portala.

PDV

 Unosimo PDV broj komitenta.

Šifra djelatnosti

 Unosimo šifru delatnosti komitenta.

Telefon/Fax

Unosimo telefon/Unosimo fax.

E-mail

 Unosimo E-mail.

Sajt

 Unosimo sajt komitenta.

Adresa za račun

 Unosimo adresu na koju šaljemo račun komitentu.

Adresa za isporuku

 Unosimo adresu za isporuku.

Kontakt osoba

 Unosimo ime osobe koju možemo kontaktirati za pitanja i eventualne nedoumice.

Odgovorna osoba

 Unosimo ime odgovorne osobe.

Napomena

 Nije obavezno polje, unosi se napomena za odredjenog komitenta.

Datum osnivanja/rodjenja

Unosimo datum osnivanja preduzeća.

Vrsta*

 Izaberemo vrstu komitenta: interni, eksterni (komitenti u zemlji), strani.

Banka

 Ukoliko je komitent banka i u sistemu koristimo knjiženje izvoda potrebno je setovati DA, kako bi mogli povezati banku sa žiro računima, kontima i ostalim podešavanjima, vezanim za knjiženje. Unos žiro računa (kako bi u finansijama mogli unijeti izvode preduzeća) možete odraditi na putanji Šifarnici  – Opšti šifarnici – Preduzeća – Žiro računi (zadnja ikonica).

Pripadnost profitnom centru

Ukoliko hoćemo da odredjenog komitenta vežemo za profitni centar. Profitni centar se može unijeti na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeća – Plava strelica (prva ikonica).

Odgovoran za naplatu/plaćanje

Možemo unijeti zaposlenog koji je odgovoran za plaćanje.

Garant

 Da li je komitent garant ili ne, za plaćanje na rate.

Komitent garant

 Izabrati komitenta koji je garant za plaćanje na rate.

Affiliate

 Ecommerce partner za prodaju ili ukoliko je preduzeće partner drugom preduzeću. Npr. knjigovostvena agencija bi bila partner preduzećima koje vodi.

Kupac/ Dobavljač*

Na osnovu ovog polja u cijelom sistemu će biti skraćene liste vriednosti komitenata. Kupci će se pojavljivati  samo  na  izlaznim dokumentima, a dobavljači na ulaznim. Komitenti koje označite kao vaše kupce - dobavljače će se pojavljivati i na ulaznim i na izlaznim  dokumentima.

Kategorija*

 Kategorija komitenta grupiše komitente po broju dana za valutu, kao i odobrenom popustu. Da bi sistem prepoznao kategoriju, neophodno je prije toga uneti je na putanji Šifarnici – Komitenti – Kategorija komitenta.

Kategorija za knjiženje*

 Biramo kategoriju za knjiženje koja je definisana u šifarniku finansija, na putanji Finansije/Šifarnici/Kategorija za knjiženje.

Tip*

 Izabrati tip: pravno ili fizičko lice.

Broj dana

 Valuta plaćanja - podrazumijevani broj dana za uplatu za komitenta. Ovaj podatak će se prepisivati na dokumentima, ali sa mogućom promjenom na  samom dokumentu.

Broj dana dobavljača

 Broj dana dobavljača. Ovaj podatak će se prepisivati na dokumentima, ali sa mogućom promjenom na  samom dokumentu.

Kreditni status*

 Kreditni statusi komitenta su definisani u šifarniku preduzeća.

Kreditni limit

Ako je ovo polje postavljeno na neku vrednost sistem će signalizirati da je komitent prešao postavljeni kreditni limit. Pošto je na korisniku odluka da li će nastaviti i realizovati transakciju ili ne, sistem stoga neće sprečiti realizaciju ali će upozoriti korisnika da je komitent prešao definisani iznos.

Valuta*

 Unosimo valutu komitenta. Da bi sistem prepoznao valutu, neophodno je prije toga unijeti je na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Valuta.

Rabat

Ukoliko za komitenta postoji odredjeni popust, prepisivaće se na odredjenim dokumentima (ali uz mogućnost  promjene na samom dokumentu).

Prikaz o dugu na računu

 Na računu se prikazuje informacija o prethodnom dugu na računu. Ukoliko je saldo komitenta ≠ 0, klijent mora da koristi modul Finansije.

Slanje kartice komitenta mailom

Ukoliko se podesi na DA, imamo mogućnost da iz programa šaljemo karticu komitenta.

Status

 Izaberemo jednu od dvije opcije: aktivan i neaktivan. Ukoliko komitenta proglasimo neaktivnim, eliminišemo ga iz pretraga (pošto ne postoji mogućnost brisanja podataka koji su korišćeni u sistemu).

 

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

2. Žiro računi

 

Nakon što snimite osnovne podatke, otvaraju vam se ostali tabovi (Žiro računi, Kontakt, Mjesto isporuke, Kontakt mjesta isporuke, Kartice).

 

Klikom na tab "Žiro računi" otvara se forma za unos žiro računa komitenta. Klikom na ikonicuotvara se forma za unos žiro računa (Slika 3) .

Slika 3. Forma za unos komitenta, tab Žiro računi

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos komitenta, tab Žiro računi (slika 3).

Naziv polja

Opis polja

Banka

Unijeti banku u kojoj je otvoren žiro račun. 

Podrazumevani žiro račun

Odabrati da li je žiro račun podrazumevan ili ne.

Žiro račun

Unijeti žiro račun.

Status

Izabrati status žiro računa (aktivan ili neaktivan).

 

Klikom na dugme “Snimi”, izmene se čuvaju u bazi.

Unos žiro računa za komitente olakšava kasnije automatski import izvoda iz XML fajla, jer će TiramisuERP po žiro računu sam da poveže promenu na izvodu sa komitentom. Takođe, ukoliko se na obradi izvoda ručno poveže promena sa komitentom, nakon knjiženja izvoda TiramisuERP će automatski predmetni žiro račun povezati sa komitentom zbog budućih knjiženja. To će se videti u predmetnom tabu u šifarniku komitenata (ovo samo kod automatskog importa izvoda iz XML, ili sličnih fajlova koje šalju banke).

3. Kontakt

Klikom na tab "Kontakt" otvara se forma za unos kontakta komitenta. Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos podataka. (Slika 4) .

Slika 4. Forma za unos komitenta, tab Kontakt

U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos komitenta, tab Kontakt (slika 4).

Naziv polja

 Opis polja

 Naziv

 Unosimo ime i prezime osobe za kontakt.

 Funkcija

 Unosimo funkciju.

 Datum rođenja

 Unosimo datum rođenja.

 Mobilni

 Unosimo mobilni telefon.

 Telefon

 Unosimo fiksni telefon.

 E-mail

 Unosimo e-mail.

 Faks

 Unosimo faks.

 Status

 Izabrati status: aktivan ili neaktivan

 

Minimum podataka za unos kontakta su naziv i mobilni telefon.

Klikom na dugme “Snimi”, izmene se čuvaju u bazi.

 

4. Mesto isporuke

Klikom na tab "Mesto isporuke" otvara se forma za unos mesta isporuke. Klikom na ikonicu   otvara se forma za unos mesta isporuke (slika 5).