Finansije se otvaraju kroz meni, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Pregled kompenzacije za komitenta. Pomoću ovog šifarnika vrši se pregled komitenata za kompenzaciju.

Slika 1. Pregled komitenata za kompenzaciju

 

Klasa konta potražuje, unijeti konto za potražuje.

Klasa konta duguje, unijeti konto za duguje.

Klikom na polje PDF biramo u kojem formatu želimo da dobijemo izvještaj: EXEL, WORD, OPEN DOCUMENT, TEXT, HTML, klikom na dugme "Štampa" otvara nam se u novom prozoru izvještaj sa komitentima za kompenzaciju.