Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Ulazi–Nalog za knjiženje ulaznih odobrenja.

Unos Naloga za knjiženje ulaznih odobrenja

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog naloga za knjiženje ulaznih odobrenja.  (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za unos novog naloga za knjiženje ulaznih odobrenja

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

Aktivnost

Unosimo aktivnost npr. knjiženje blagajne (aktivnost moramo prvo definisati u šifarniku)

Datum dokumenta

Datum dokumenta

Datum do

Unosimo datum do kojeg želimo da izvršimo knjiženje 

 

Klikom na dugme "Prepiši" prepisujemo sve dokumente ulaznih odobrenja koji su unešeni do datuma koji smo izabrali.

Nakon toga klikom na dugme "Knjiži" proknjižićemo sve prepisane dokumente ulaznih odobrenja.

Klikom na dugme "Prepis iz trgovine" otvara se prozor slika br.3 . Prepis iz trgovine se definiše u šemi knjiženja u šifarniku.

Slika 1. Forma za prepis iz trgovine

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

Aktivnost

 Izabrati aktivnost ( Aktivnost smo prethodno unijeli kroz šifarnik)

Objekat

 Izabrati objekat iz kojeg se vrši prepis

Povezani objekat

 Izabrati povezani objekat

Datum do 

 Datum do kojeg se vrši prepis iz trgovine

 

Klikom na dugme "Knjiži" knjiže se odabrani prepisi iz trgovine.

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.