Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – IOS–Pregled i poništenje povezivanja

Pregled i poništenje povezivanja

Otvara se forma za pregled i poništenje povezivanja naloga.  (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za pregled i poništenje naloga

Popunjavaju se sledeća konta:

Naziv polja

 Opis polja

 Komitent

 Unijeti komitenta za kojeg tražimo pregled povezanih stavki

 Konto

 Konto za koji tražimo pregled

 Status

 Status može biti: ovjeren, poništen ili sve

 Datum od

 Od kojeg datuma tražimo pregled povezivanih dokumenata

 Datum do

 Do kojeg datuma tražimo pregled povezanih dokumenata

 

Klikom na dugme "Pregledaj povezane stavke", na osnovu unijetih podataka imamo pregled povezanih dokumenata.

Klikom na dugme "Poništi povezano" , povezivanje će biti poništeno.