Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Izveštaji– Pregled prodaje u maloprodaji zbirno.

Pregled prodaje u maloprodaji zbirno

Otvara se forma za pregled prodaje u maloprodaji zbirno (Slika 1)

Slika 1. Forma za pregled prodaje u maloprodaji zbirno

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

 Opis polja

 Objekat                                                        

 Izabrati objekat za koji nam je potreban pregled prodaje u maloprodaji. Ukoliko ne izaberemo objekat,  dobijamo izveštaj  prodaje u svim maloprodajnim objektima zbirno.

 Datum od

 Unosimo datum od kojeg želimo pregled prodaje

 Datum do

 Unosimo datum do kojeg želimo pregled prodaje

 PDF

 Izabrati u kojem formatu nam daje izvještaj: PDF, Exel (.xls i .xlsx), Word, Open document, Text, HTML

Klikom na dugme "Štampa" možemo sačuvati i štampati izveštaj prodaje u maloprodaji zbirno.

Pregled prodaje u maloprodaji zbirno uzima dokumenta kao što su Povrat iz maloprodaje, Razduženje maloprodaje... i razlikuje se od Periodičnog fiskalnog izvještaja