Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Konto. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmena ili brisanje postojećeg konta.

Unos novog konta

Slika 1. Forma za masovni unos šifarnika konta

Ukoliko u prethodnom sistemu imate kontni plan koji želite da prenesete u TiramiSuERP sistem, potrebno je da Excel fajl prilagodite našem templejtu. Primjer templejta za unos možete vidjeti klikom na plavu strelicu. Nakon što kontni okvir iz prethodnog sistema prilagodite našem templejtu, moguće ga je importovati u TiramiSuERP sistem, klikom na dugme Choose File, a zatim na dugme Uvezi.

Klikom na dugme iznad stavki "Briši sva konta", brišu se sva konta iz šifarnika.

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog konta.  (Slika 2)

 

Slika 2. Forma za unos novog konta

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja Opis                
Šifra  Unijeti konto
Naziv  Unijeti naziv konta
Kratki naziv  Unijeti kratki naziv, nije obavezno polje
Vodi se profitnom centru  Ukoliko izaberemo da se konto vodi po profitnom centru potrebno je čekirati DA. Ukoliko se konto vodi po profitnom centru, unosom ćemo biti u obavezi da popunimo i polje za profitni centar na dokumentima za knjiženje.
Vodi se po mjestu troška  Ukoliko izaberemo da se konto vodi po mestu troška potrebno je čekirati DA. Ukoliko se konto vodi po mestu troška, unosom ćemo biti u obavezi da popunimo i polje za mjesto troška na dokumentima za knjiženje.
Vodi se po nosiocu troška  Ukoliko izaberemo da se konto vodi po nosiocu troška potrebno je čekirati DA. Ukoliko se konto vodi po nosiocu troška, unosom ćemo biti u obavezi da popunimo i polje za nosioca troška na dokumentima za knjiženje.
Analitički / Sintetički

 Ovdje definišemo da li je konto analitičko ili sintetičko. Za TiramisuERP nije suštinski važno da li je analitički konto u stvari konto na koji se knjiži, a sintetički da je neka od nadređenih klasa koja ima analitička konta ispod sebe ... to se automatski zaključuje i koristi u radu sistema.

Analitički konto treba da bude samo onaj konto za koji je prilikom knjiženja potrebno vezati komitenta (kupca ili dobavljača, banku ili sl.). Dakle, svim analitičkim kontima se prilikom knjiženja pridružuje odgovarajući komitent sa dokumenta koji se knjiži.

Ovo dovodi do zaključka da analitička konta trebaju biti samo konta kupaca, dobavljača, avansa, provizija i sl. a da sva ostala konta u sistemu trebaju biti "Sintetički konto".

Ukoliko se pogriješi pa se na primjer kontu PDV-a postavi da je analitički, nije veliki problem, ali izvještaj Kartica komitenta koji po defaultu prikazuje sve kartice za tog komitenta neće biti u sumi skroz tačan jer će pored analitike na kontu kupca na primjer 2020 prikazati i sekciju analitike knjiženja PDV-a za račune tog komitenta, a što nije relevantno. Naravno, ukoliko se kartica filtrira samo po kontu kupca biće tačna.

Ukoliko se desila greška prilikom migracije podataka, ili prilikom definsanja kontnog okvira, a uočili ste je nakon izvjesnog vremena obratite se našoj podršci kako bi ažurirali sva knjiženja i kako bi kartice komitenata kasnije bile preciznije - podrska@datadesign.me

Aktivni / Izveštajni

 Ovdje definišemo da li je konto aktivno ili izvještajno.

 Izvještajna konta su klase, a aktivna konta su konta preko 3 cifre.

Dugovni / Potražni  Ovdje definišemo da li je konto dugovno ili potražno. Ovo je važno tačno definisati samo za analitička konta, jer nam sistem neće dozvoliti u zaglavlju dokumenta na primjer na ulaznim računima da unesemo konto koje je definisano kao dugovno. Sintetička konta možemo definisati kako želimo neće nam smetati pri unosu i možemo ga unijeti i kao dugovno i kao potražno, kako god definisano u šifarniku za konta.
Početno stanje  Za sad nema u sistemu funkciju i ostavljamo prazno.
Karakter  Ovdje definišemo karakter konta. Ovdje ukoliko žemo da se konta nadju na bilansu moramo definisati Bilansno. Ukoliko definišemo Vanbilansno sistem nam neće prikazati u bilansima, već u izvještajima kao što je Bruto bilans pogonsko knjigovostvo.
Valuta  Izaberemo valutu, koja je ista kao valuta preduzeća.

 

Slika 3. Forma za unos konta

Klikom na dugme , slika 3, otvara se prozor za unos konta po analitici, slika 4.

Slika 4. Forma za unos konta po analitici

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja Opis
 Analitički konto duguje  Unosimo konto ukoliko treba da ide na dugovnoj strani
 Analitički konto potražuje  Unosimo konto ukoliko treba da ide na potražnoj strani 
 Profitni centar  Ukoliko analitički konto hoćemo da vežemo za odredjeni PC, unosimo u ovom polju PC
 Mjesto troška  Ukoliko analitički konto hoćemo da vežemo za odredjeno MT, unosimo u ovom polju MT
 Nosilac troška  Ukoliko analitički konto hoćemo da vežemo za odredjeni NT, unosimo u ovom polju NT
 Procenat prihvatanja troška  Ukoliko analitički konto razdvajamo procentualno, ovdje postavljamo procenat koji ovaj konto prihvata
 Vodi se po zaposlenom Ukoliko konto se vodi po zaposlenom, unosimo zaposlenog, koji prethodno mora biti unijet u sistemu i to u Kadrovima, kako bi imali opciju da ga ovdje dodamo.
 

Primjer, ukoliko smo kontu 553029 Troškovi platnog prometa, postavili analitička konta 934442 (dugovni) i 902500 (potražni) u šifarniku za konta, prilikom knjiženja, to jest unosa konta 553029 na izvodu, a zatim povlačenjem u Nalog za knjiženje tog izvoda, sistem će pored konta 553029 , povući i njegovu analitiku, to jest konta  934442 (dugovni) i 902500 (potražni).

Klikom na dugme "Snimi" snimamo konto.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i konto neće biti snimljen.

Izmjena postojećeg konta

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za menjanje konta. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg konta

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg konta. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg konta

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.