I UNOS NOVOG TIPA FAJLA ZA ARTIKLE

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih tipova fajlova za artikle može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Tipovi fajlova za artikle (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih tipova fajlova za artikle

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos tipova fajlova za artikle (slika 2).

Slika 2. Forma za unos tipova fajlova za artikle

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos jedinice mjere (slika 2).

Naziv polja

Opis                                                   

 Naziv

Unosmo naziv.

Tip

Biramo tip (ostala dokumenta ili uputstvo).

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆEG TIPA FAJLA ZA ARTIKLE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o postojećem tipu fajla za artikle. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG TIPA FAJLA ZA ARTIKLE

Klikom na ikonicu   otvara se forma za pregled postojećeg tipa fajla za artikle. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG TIPA FAJLA ZA ARTIKLE

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno tipa fajla za artikle koji ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.