Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Trgovačka knjiga –Pregled i štampa trgovačke knjige. Pomoću ovog šifarnika vrši se pregled i štampa trgovačke knjige.

Pregled i štampa trgovačke knjige

Forma za pregled trgovačke knjige  (Slika 1)

Slika1. Forma za pregled trgovačke knjige

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

 Magacin

 Izabrati maloprodajni objekat

 Datum od

 Datum od kojeg se traži štampa trgovačke knjige

 Datum do

 Datum do kojeg se traži štampa trgovačke knjige

 PDF

 Izabrati u kojem formatu nam daje izvještaj: PDF, Exel (.xls i .xlsx), Word, Open document, Text, HTML

Klikom na dugme "Pregledaj" daje nam pregled trgovačke knjige za period koji smo izabrali.

Klikom na dugme "Štampa" štampamo izveštaj trgovačke knjige.