Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja– Popis–Početno stanje . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg Početnog stanja.

 Unos novog Početnog stanja

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog početnog stanja. (Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog početnog stanja

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja

Opis polja

Objekat

Izabrati objekat u kojem se unosi početno stanje.

Profitni centar

Biramo profitni centar ukoliko ga ima

Mjesto troška

Biramo mjesto troška ukoliko ga ima

Nosilac troška

Biramo nosioca troška ukoliko ga ima

Komentar

Ukoliko ima potrebe moguće je unijeti komentar

 

Ukoliko imate artikle u Excel fajlu za unos, na ovom dokumentu moguće ih je unijeti, prilogodjavanjem Excel fajla našem templejtu. Primjer fajla za unos možete pogledati na početnom ekranu kada otvorimo dokument za unos artikala. Klikom na plavu strelicu otvara se primjer fajla za masovni unos artikala, zvjezdicom su označena polja koja su obavezna i bez kojih sistem neće dozvoliti import. Sredjen Excel fajl po na našem templejtu je moguće importovati klikom na dugme Choose File, izaberemo fajl i klikom na dugme Uvezi importujemo artikle na dokumentu Početno stanje (Slika 1.1). Klikom na polje Izaberite tip uvoz, otvara se još jedna mogućnost importa artikala pored podrazumijevane (pomoću Excel fajla prilagodjenog našem templejtu) u početno stanje i to iz Pantheon-ovog izvještaja. Nakon što iaberemo Pantheon-ov izvještaj, klikom na dugme Uvezi importijemo početno stanje.

 

 

Slika1. Forma za unos novog početnog stanja, masovni import početnog stanja

 

 

 

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos nove stavke.  (Slika 2)

Slika 2. Forma za unos stavki

 

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja                                                                                            

                                                                 Opis                                                                                                                                                                                                                         

Artikal

Unosimo šifru ili naziv artikla.

Serija/rok

Ukoliko se artikal vodi po seriji i roku, možemo definisati seriju i rok.Potrebno je prvo definisati u šifarniku artikala da se artikal vodi po seriji i roku..

Dat.proizv. / Ned. proizv. Datum proivodnje kada je artikal proizveden
Veličina / Boja Ukoliko se artikal vodi po veličini ili boji, možemo definisati boju ili veličinu.Potrebno je prvo definisati u šifarniku artikala da se artikal vodi po boji ili veličini.

Alternativna j.m.

Unosimo alternativnu jedinicu mjere. (Ukoliko je alternativna jedinica mjere definisana u šifarniku artikala, moguće je u ovom polju unijeti artikal sa alternativnom jedinicom mjere)

Nabavna cijena / Iznos

Unosimo nabavnu cijenu artikla.

Prodajna cijena / Iznos Unosimo prodajnu cijenu artikla.

Količina u alt. JM

Unosimo količinu artikla u  alternativnoj jedinici mjere

Lokacija u objektu Ukoliko postoji lokacija u magacinu, ukoliko ste je unijeli i u šifarnik magacina bićete u prilici da vežete odredjeni artikal za lokaciju.
Carinska oznaka Unijeti carinsku oznaku
Kartica artikla Klikom na ovo polje otvara se u novom prozoru kartica za dati artikal.
 

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli " izmjene na stavkama. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuju se još dva dugmeta i to : "Otkaži izmjene" i " Snimi izmjene". 

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme " Sakrij filtere" , vraća na prvobitno stanje, tj. ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren.Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje. U polju do biramo Otpremnicu (samo količina, bez cijene na dokumentu) ili Otpremnicu sa nabavnom cijenom u zavisnosti kako želimo da štampamo dokument.

Izmjena postojećeg početnog stanja

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na početnom stanju. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg početnog stanja

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg početnog stanja. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg početnog stanja

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg početnog stanja

Klikom na sličicu   vrši se štampanje početnog stanja.

 

 

Kopiranje postojećeg početnog stanja

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg viška.