I UNOS NOVE CARINSKE ISPOSTAVE

Unos nove carinske ispostave, izmena ili brisanje postojećih, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Carinska ispostava (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih carinskih ispostava

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos carinske ispostave (slika 2).

Slika 2. Forma za unos carinske ispostave

 

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos carinske ispostave  (slika 2).

 

Naziv polja

Opis           

Naziv

Unosimo naziv carinske ispostave.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMENA POSTOJEĆE CARINSKE ISPOSTAVE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za menjanje podataka o carinskoj ispostavi. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆE CARINSKE ISPOSTAVE

Klikom na ikonicu   otvara se forma za pregled postojeće carinske ispostave. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆE CARINSKE ISPOSTAVE

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno carinske ispostave koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.