Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Izveštaji– Pregled dnevnih pazara po maloprodajama i mjesecima

Pregled dnevnih pazara po maloprodajama i mjesecima

Otvara se forma za pregled dnevnih pazara po maloprodajama i mjesecima (Slika 1)

Slika 1. Forma za pregled dnevnih pazara po maloprodajama i mjesecima

 

Izabrati u kojem formatu nam daje izvještaj: PDF, Exel (.xls i .xlsx), Word, Open document, Text, HTML

Klikom na dugme "Štampa" za odredjenu godinu dobijamo izvještaj dnevnih pazara po maloprodajama i mjesecima.