Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Izveštaji– Spisak dokumenata ulaz/izlaz.

Spisak dokumenata ulaz/izlaz

Otvara se forma za spisak dokumenata ulaz/izlaz  (Slika 1)

Slika 1. Forma za spisak dokumenata ulaz/izlaz

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja

 Opis polja

 Vrsta dokumenta

 Izabrati vrstu dokumenta 

 Vrsta objekta

 Izabrati vrstu magacina (npr.maloprodaja, veleprodaja...)

 Objekat

 Izabrati objekat

 Objekat isporuke

 Izabrati objekat isporuke

 Datum od

 DAtum od kojeg nam spisak dokumenata treba

 Datum do

 Datum do kojeg nam spisak dokumenata treba

 PDF

 Izabrati u kojem formatu nam daje izvještaj: PDF, Exel (.xls i .xlsx), Word, Open document, Text, HTML

Klikom na dugme "Štampa" možemo sačuvati i štampati dobijeni spisak dokumenata ulaz/izlaz.