I UNOS NOVOG KARAKTERA PONUDE

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih karaktera ponude. može se odraditi na putanji  Šifarnici → Dokumenti  → Karakter ponude  (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje karaktera ponude

Klikom na ikonicu   otvara se forma za unos novog karaktera ponude (slika 2).

Slika 2. Forma za unos karaktera ponude

 

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos karaktera ponude  (slika 2).

Naziv polja

Opis                                                   

Naziv

Unijeti naziv karaktera ponude.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMJENA POSTOJEĆEG KARAKTERA PONUDE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o karakteru ponude. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG KARAKTERA PONUDE

Klikom na ikonicu   otvara se forma za pregled postojećeg karaktera ponude. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG KARAKTERA PONUDE

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno karaktera ponude koji ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.