Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Operativa–Dnevnik blagajne sa periodom.  Pomoću ovog šifarnika vrši se pregled blagajničkog dnevnika za period.

Slika 1. Dnevnik blagajne sa periodom

Kada unesemo datume,  klikom na polje PDF biramo u kojem formatu želimo da dobijemo blagajnički dnevnik: EXEL, WORD, OPEN DOCUMENT, TEXT, HTML. Klikom na dugme "Štampa" u novom prozoru se otvara izvještaj za izabrani period.