Šifarnik se otvara kroz menu, klikom na stavku Šifarnici – eCommerce– Blog. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novih, izmjena ili brisanje postojećih blogova.

Unos novog bloga

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog bloga.(Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog bloga

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis             

Naziv bloga

Unosimo naziv bloga

Jezik

Na kojem jeziku na sajtu se prikazuje blog

Kategorija Izabrati kategoriju : novosti ili zanimljivosti-recenzije

Autor

Naziv autora texta koji se postavlja na sajt

Datum objave

Datum kada želimo da nam web strana bude objavljena

Naslov strane (title tag) Naslov strane (vezano sa googl pretragom) bez naših karaktera (ć,č,š,ž)
Opis strane (meta description) Kratki opis strane (vezano sa googl pretragom) dozvoljeno 200 karaktera
Ključne riječi (meta keywords) Ključne riječi (vezano sa googl pretragom)
Vezana web strana na glavnom jeziku Ukoliko smo unijeli novost na engleskom (glavni jezik sajta) nadjemo novost na engleskom(možemo ukucati 2 početna slova ili prvu riječ radi lakšepretrage).Ukoliko je samo na jednom jeziku polje ostaje prazno.
Cover slika Klik na „Izaberite cover“ biramo  cover sliku.

U donjem dijelu prozora prazna bijela površina nam služi za unos texta i slike.

Klikom na dugme "Snimi" čuvamo izmjene u bazi.

Izmjena postojećeg bloga

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o  blogu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg bloga

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg bloga. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg bloga

Klikom na sličicu    vrši se brisanje reda, odnosno blog koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.