Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Izveštaji– Pregled prodaje u veleprodaji.

Pregled prodaje u veleprodaji

Otvara se forma za pregled prodaje u veleprodaji  (Slika 1)

Slika 1. Forma za pregled prodaje u veleprodaji 

Naziv polja  Opis polja
 Objekat  Unosimo objekat
 Od datuma  Unosimo datum od kojeg želimo pregled prodaje
 Do datuma  Unosimo datum do kojeg želimo pregled prodaje
 PDF  Izabrati u kojem formatu nam daje izvještaj: PDF, Exel (.xls i .xlsx), Word, Open document, Text, HTML

 

Klikom na dugme "Štampa" možemo sačuvati i štampati pregled prodaje u veleprodaji