Isporuke se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Isporuke – Isporuke. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojeće isporuke.

Unos nove isporuke

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove isporuke.  (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za unos nove isporuke

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja           

Opis                                 

Objekat

Biramo objekat

Rute

Izaberemo rutu koju smo ranije definisali

Isporuku vrši

Biramo ko vrši isporuku

Datum  dokumenta

Unosimo datum  dokumenta

 

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos nove stavke.  (Slika 2)

 

Slika 2 . Forma za unos nove stavke

 

 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja           

Opis                                 

Faktura

Biramo fakturu

Adresa mjesta isporuke

Upišemo adresu isporuke

 

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme "Prepis dokumenta " prepisujemo sva dokumenta za izabrani objekat.

Klikom na dugme "Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakšu pretragu.

Klikom na dugme  "Sakrij filtere" ne vidimo filtere.