I UNOS BROJA NA DOKUMENTU 

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih brojeva dokumenata, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Dokumenti  → Vrsta dokumenta – broj dokumenta (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih brojeva na dokumentu

 

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos broja dokumenta (slika 2).

Slika 2. Forma za unos broja dokumenta

 

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos broja dokumenta (slika 2).

 

Naziv polja

Opis                  

Vrsta dokumenta

Odaberemo vrstu dokumenta. Vrsta dokumenta se unosi na putanji Šifarnici → Dokumenti → Vrsta dokumenta.  Po defaultu vas čekaju određene vrste dokumenata.

Prefiks

Unosimo prefiks. Npr. upisujemo #magacin-sifra-

Sufiks

Unosimo sufiks. Npr. upisujemo /22.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

II IZMJENA POSTOJEĆEG BROJA NA ODABRANOM DOKUMENTU

Klikom na ikonicu   otvara se forma za mijenjanje broja na odabranom dokumentu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG BROJA NA ODABRANOM DOKUMENTU

Klikom na ikonicu  otvara se forma za pregled postojećeg broja na odabranom dokumentu. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆEG BROJA NA ODABRANOM DOKUMENTU

Klikom na ikonicu  vrši se brisanje reda, odnosno broja odabranog dokumenta. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.