Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Analitika – Prometni list računa

Prometni list računa

Otvara se forma za Prometni list računa.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za prometni list računa

Popunjavaju se sledeća polja:

 Naziv polja

 Opis polja

 Konto

 Izabrati konto za koji gledamo prometni list računa

 Datum od

 Datum od kojeg nam treba izveštaj prometnih računa

 Datum do

 Datum do kojeg nam treba izveštaj prometnih računa

 PC

 Ukoliko unesemo profitni centar daje nam izveštaj po PC

 MT

 Ukoliko unesemo mjesto troška daje nam izveštaj po MT

Klikom na dugme " Štampa" dobijamo izveštaj na osnovu zadatih parametara i dokument je spreman za štampu.