Finansije se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije–Ulazi - Ulazna odobrenja. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojećeg Ulaznog odobrenja.

 Unos novog Ulaznog odobrenja

 

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog Ulaznog odobrenja. (Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog Ulaznog odobrenja

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja                                                                 

 Opis               

Vrsta dokumenta

Odabrati vrstu ul.odobrenja: knjižno odobrenje od dobavljača, finansisjko odobrenje od dobavljača, povrat poreza

Broj ulaznog dokumenta

Unijeti broj ulaznog dokumenta

Datum ulaznog dokumenta

Unijeti datum ulaznog dokumenta

Profitni centar

Izabrati profitni centar ukoliko se vodi po PC

Mjesto troška

Izabrati mjesto troška ukoliko se vodi po MT

Nosilac troška

Izabrati nosioca troška ukoliko se vodi po NT

Komitent

Unijeti komitenta

Aktivnost

Izabrati aktivnost (Aktivnost smo unijeli kroz šifarnik)

Konto

Izaberemo konto pod kojim se vodi ul.odobrenje (konta smo unijeli kroz šifarnike)

Valuta/Kurs

Valuta je u startu valuta preduzeća, ali se može promijeniti

 

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos nove stavke.  (Slika 2)

 

Slika 2. Forma za unos nove stavke

 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja                                

Opis                   

Opis promjene

Izabrati opis promjene (promjene su unešene kroz šifarnik)

Količina u osn. JM

Unijeti količinu

Cijena

Unijeti cijenu

Porez

Izabrati porez

Povrat poreza

Ukoliko na ulaznom odobrenju postoji druga vrijednost poreza, a TiramisuERP sistem je zaokružio na odredjenu vrijednost, kako bi bila ista vrijednost i u sistemu, ukoliko izaberemo DA u ovom polju, otvara nam se polje za unos iznosa poreza.

Konto osnovice/poreza

Izabrati konta osnovice i poreza (konta smo unijeli kroz šifarnik preduzeća)

Opis

Opis vezan za unešenu stavku (nije obavezno polje)

 

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Pripremi stavke za knjiženje" stavke su spremne za knjiženje i tek nakon aktiviranja ove opcije možemo ovjeriti dokument

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli " izmjene na stavkama. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuju se još dva dugmeta i to : "Otkaži izmjene" i " Snimi izmjene". 

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme " Sakrij filtere" , vraća na prvobitno stanje, tj. ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje", ili vratiti status U IZRADI , klikom na dugme " Vraćanje statusa". 

* Nakon proknjiženog ulaznog odobrenja moguće je stornirati izvod klikom na dugme " Storniranje" koji se pojavljuje nakon knjiženja ulaznog odobrenja. Nakon čega je potrebno unijeti datum kada je storniran dokument. Stornirani dokument ima status PASIVAN.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje. U polju do biramo Otpremnicu (samo količina, bez cijene na dokumentu) ili Otpremnicu sa nabavnom cijenom u zavisnosti kako želimo da štampamo dokument.

Izmjena postojećeg ulaznog odobrenja

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na ulaznom odobrenju. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg ulaznog odobrenja

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg ulaznog odobrenja. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg ulaznog odobrenja

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  

 

 

Štampanje postojećeg ulaznog odobrenja

Klikom na sličicu   vrši se štampanje ulaznog računa.

 

 

Kopiranje postojećeg ulaznog odobrenja

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg ulaznog odobrenja.