Šifarnik se otvara kroz menu, klikom na stavku Šifarnici – DMS šifarnici – Protokol. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novih, izmjena ili brisanje postojećih protokola.

Unos novog protokola

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog protokola (Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog protokola

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja Opis                            
Naziv protokola Naziv protokola
Organizaciona jedinica Organizaciona jedinica
Status Izabrati jednu od dvije opcije : aktivan ili neaktivan
Tip protokola Unijeti tip protokola

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi.

Izmjena postojećeg protokola

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o protokolu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg protokola

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg protokola. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg protokola

Klikom na sličicu    vrši se brisanje reda, odnosno protokola kojeg ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.