I UNOS NOVOG OPERATERA PREDUZEĆE

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih operatera, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Operater preduzeće (slika 1).

 
Slika 1.  Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih operatera

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos novog operatera preduzeće. (slika 2)

Slika 2. Forma za unos operatera preduzeće

U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos operatera (slika 2).

Naziv polja

Opis                  

Kod operatera

Fiskalni kod.

Korisnik

Operater kojem dodjelujemo fiskalni kod.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena. 

II IZMJENA POSTOJEĆEG OPERATERA PREDUZEĆE

Klikom na ikonicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o postojećem operateru. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

III PREGLED POSTOJEĆEG  OPERATERA PREDUZEĆE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg operatera. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG OPERATERA PREDUZEĆE

Klikom na ikonicu   vrši se brisanje reda, odnosno operatera koji ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.