I UNOS NOVOG TOP ARTIKLA

 

Korisnici kojima smo mi kreirali sajt, imaju mogućnost da odaberu artikle koje žele posebno da izdvoje i naglase njihov značaj. To je omogućeno kroz ovu funkcionalnost sistema.

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih top artikala, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Top artikli (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih top artikala

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos novih top artikala (slika 2).

 Slika 2. Forma za unos top artikala

 

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos top artikala (slika 2).

Naziv polja

Opis                                                   

Redni broj

Unosimo redni broj.

Artikal

Biramo artikal. Da bi sistem prepoznao artikal, morate ga prvo unijeti na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal.

Vrsta artikla

Biramo vrstu artikla iz padajućeg menija.

Datum od

Klikom na polje otvara se kalendar, biramo datum.

Datum do

Klikom na polje otvara se kalendar, biramo datum.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

II IZMJENA POSTOJEĆEG TOP ARTIKLA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o top artiklima. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG TOP ARTIKLA 

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećih top artikala. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆEG TOP ARTIKLA

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno top artikla kojeg ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.