U modulu osnovnih sredstava možemo:

-Unositi osnovna sredstva.

-Evidentirati promet osnovnih sredstava.

-Izrađivati povremeni i konačni obračun amortizacije za poreske i računovodstvene svrhe.

-Štampati ispise.

Potrebno je iz glanog menija izabrati Osnovna sredstv, slika 1.

Slika1 Iz glavnog menija odaberemo osnovna sredstva

Nakon toga ćemo dobiti novi prozor za rad u osnovnim sredstvima, slika2.

Slika 2 Meni za osnovna sredstva

 

Na prethodnoj slici odabirom dugmeta Osnovna sredstva dobijamo u desnom dijelu  nove opcije i to: Šifarnici, Sredstvo, Manipulacija.

Odabirom opcije Šifarnici otvara se novi prozor, slika 3.

Slika 3 Šifriranje osnovnih sredstava

 

U šifarniku osnovnih sredstava potrebno je unijeti podatke koji se kasnije vezuju za samo osnovno sredstvo. Ti podaci se odnose na Atribute, Proizvođača, Vrstu sredstava, Lokaciju, Vrstu nabavke, Amortizcione grupe I neke podatke koji su vezani za vrstu osnovnih sredstava kao vozila.

Ovdje ćemo se prije svega osvrnuti na opciju Amortizacione grupe.

Klikom na dugme dobijamo sledeći prozor, slika 4.

Slika 4 Amortizacione grupe

Kao što se vidi u našem primjeru na slici 4 su već upisane Amortizacione grupe.  Ako nijesu unijete grupe postupak je sledeći:

  • Grupe se upisuju klikom na dugme Novi unos.

Dobijamo novu opcuju, slika 5.

Slika 5 Ovdje unosimo podatke vezane za grupu

Potebno unijeti šifru, u polje Naziv upisujeno Amortizacionu grupu, u polje Amortizaciona stopa I poreska stopa unosimo procenat vezan za grupu. U našem primjeru je dato popunjavnje za I grupu, slika 5.1.

Slika 5.1 Podaci koje je potrebno unijeti za grupu amortizacije

 

Grupe amortizacije se odnose na obračun amortizacije za poreske svrhe i dobijanje prvilno popunjenog obrsca OA. Na slici 5.1 dat je primjer kako se unose podaci za amortizacionu grupu I.

Kada unosimo podatke za AG II u nazivu bi pisali II grupa i td.

U okviru amortizacione grupe možemo imati i podgrupe. Podgrupe dodijeljujemo na sledeći način:

Slika 5.2 Amortizacione podgrupe se upisuju u okviru grupa

Ovdje je potrebno kliknuti na  i otvoriće se novi prozor, slika 5.3

Slika 5.3 Ovdje se upisuju amortizazione podgrupe

Klikom na ‘Novi unos’ dobijamo novu opciju, slika ispod

Slika 5.4 Ovdje se upisuju podgrupe

 

U polje ‘Vrsta imovine’ upišemo naziv podgrupe I klinemo dugme Snimi.

Ovo upsivanje, dodavanje podgrupa omogućava i dobijanje izvještaja nakon urađene amortizacije. Objasnićemo u narednim koracima.

Poželjno je za svaku amortizacionu grupu dodati podgrupu. Ovo dodavanje podgrupa, kao što smo rekli ima uticaja samo na dobijanje određenih izvještaja. Podgrupa bi se u softveru odnosila na sledeće: u okviru neke grupe, recimo III dodali bi sledeće podgrupe: oprema za fotokopiranje, laboratorijska oprema itd.

Registar osnovnih sredstava

 

U narednim koracima ćemo opisati unos samog osnovnog sredstva u registar.

Unos osnovnog sredstva možemo raditi ručno to je jedan način i drugi način je da se pripremi excel fajl i preko  tako pripremljenih podataka uradimo automatski uvoz osnovnog sredstva.

Šablon za uvoz osnovnog sredstva je detaljno podešen, tako da ga program prepoznaje i uvozi podatke.

Odabirom dugmeta ‘Sredstvo’ dobijamo sledeći prozor, slika ispod

Slika 6. Pregled osnovnih sredstava

Na slici iznad se vidi nekoliko upisanih sredstava. Upis novih os se vrši klikom na dugme nakon čega se otvara novi prozor slika 6.1

Slika 6.1 Ovdje je potrebno popuniti polja

Slika 6.2 Dugme sa Osnovnim podacima

 

U osnovnim podacima prvo odaberemo osnovno sredstvo ili iventar. Upisujemo Naziv, Inventarski broj, biramo amortizacionu grupu, amortizacionu podgrupu – koja je već upisana (objasnili na prethodnim stranicama kako se upisuju i šta znače), vijek trajanja ili računovodstvenu stopu, datum nabavke, datum aktivacije, nabavnu vrijednost, rezidualnu vrijednost (možete da birate iznos ili procenat koji se odnosi na nabavnu vrijednost), konto duguje i konto potražuje.

Klikom na dugme ‘Lokacija’ dobijamo sledeću masku:

Slika 6.3 Ovdje se bira profitni centar

Iz padajućeg menija biramo profitni centar, odnosno organizacionu jedinicu gdje se nalazi osnovno sredstvo.

Automatski uvoz osnovnih sredstava se odvija na sledeći načlin:

Popunimo pripremljen fajl (po zadatom šablonu), slika 6.4