Šifarnik se otvara kroz menu, klikom na stavku Šifarnici – DMS šifarnici – Kategorija. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novih, izmjena ili brisanje postojećih kategorija.

Unos nove kategorije

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos nove kategorije (Slika 1)

Slika1. Forma za unos nove kategorije.

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja                                        Opis                
Naziv kategorije Naziv kategorije
Rbr Redni broj
Rok čuvanja Unijeti vrijednost rok čuvanja u godinama

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Izmjena postojeće kategorije

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o kategoriji. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće kategorije

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće kategorije. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće kategorije

Klikom na sličicu    vrši se brisanje reda, odnosno kategorije koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.