Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Analitika – Analitička kartica komitenta

 

 

Analitička kartica komitenta

Otvara se forma za analitičku karticu komitenta.  (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za analitičku karticu komitenta

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

 Opis polja

 Komitent

 Izabrati komitenta

 Konto

 Konto

 Aktivnost

 Aktivnost (nije obavezno polje)

 PC

 Unosimo profitni centar 

 MT

 Unosimo mjesto troška

 Od datuma

 Od kojeg datuma gledamo karticu komitenata

 Do datuma

 Do kojeg datuma gledamo karticu komitenata

 

Klikom na dugme " Štampa" dobijamo izveštaj na osnovu zadatih parametara i dokument je spreman za štampu.