I UNOS NOVE KASE

Unos novih, izmena ili brisanje postojećih kasa, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Kasa (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih kasa

Klikom na ikonicuotvara se forma za unos nove kase (slika 2).

Slika 2. Forma za unos kase

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos kase (slika 2).

Naziv polja

Opis                  

Magacin

Izaberemo magacin.

Šifra kase

Postavljamo šifru kase.

Fiskalni kod

Unosimo fiskalni kod.

Tip fiskalnog

Unosimo tip fiskalnog.

Opis

Unosimo opis.

Objekti za sinhronizaciju

Po odabiru više magacina u ovom delu na POS aplikaciji korisnik može birati iz kog magacina želi da robu fakturiše.

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 II IZMENA POSTOJEĆE KASE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za menjanje podataka o postojećoj kasi. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

III PREGLED POSTOJEĆE KASE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojeće kase. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆE KASE

Klikom na sličicu    vrši se brisanje reda, odnosno kase koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.