Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Analitika – Spisak komitenata sa saldom po kontima

Spisak komitenata sa saldom po kontima

Otvara se forma za spisak komitenata sa saldom po kontima.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za spisak komitenata sa saldom po kontima

Na osnovu podataka koje smo unijeli u formu dobijamo izveštaj komitenata sa saldom po kontima.

Klikom na dugme "Štampa" dobijamo izveštaj komitenata sa saldom po kontima.