Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja– Ulazni dokumenti–Prenos iz veleprodaje. Pomoću ovog šifarnika vrši se ovjera  prenosa iz veleprodaje, nakon dospijeća robe u magacin.

Prije ovjere moguće je promijeniti prodajnu cijenu, nakok čega se automatski pravi nevelacija u sistemu.